Regulamin

1. Serwis swiecebratborski jest własnością firmy Bratborski Sławomir ul. Rolna 25, 62-064 Plewiska o numerze NIP 782-004-16-51 i REGON 004797952.

2. Do zakupów w sklepie internetowym swiecebratborski.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Użytkownik płaci za nabywane towary oraz ponosi ewentualne koszty przesyłki, z wyjątkiem sytuacji traktowanych na odmiennych warunkach.

 4. Regulamin może być zmieniany przezswiecebratborski.pl poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia, o ile nie zastrzeżono inaczej.

 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 6. Warunkiem pełnego korzystania z Serwisu, jest dokonanie rejestracji zgodnie z procedurą określoną w formularzu zamówienia lub na stronie logowania.

 7. Swiecebratborski.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane będą niepełne lub błędne.

8. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 4 dni roboczych.

9. Wszystkie ceny produktów oferowanych w naszym sklepie są cenami brutto. Oferta wraz z cenami ma charakter wiążący w chwili składania zamówienia.

10. Zamówienia nie potwierdzone będą automatycznie anulowane.

12. Podstawą do złożenia reklamacji jest sprawdzenie zawartości paczki w obecności upoważnionego pracownika Firmy Doręczającej w chwili przekazywania paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W przypadku niezastosowania się do powyższej informacji reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane. Sprawdzenie zawartości paczki w obecności upoważnionego pracownika Firmy Doręczającej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków. Zachęcamy do sprawdzania otrzymywanych paczek.

13. Dla stałych klientów oferujmy atrakcyjne rabaty.

Informujemy, że serwis korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze korzystanie z naszego serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies Zamknij